Christina Boström Gå direkt till NLP eller Frigörande andning


Välkommen till Livselixiret och Christina Boström.

Lärare i kommunikation/grupputveckling och personlig utveckling. Drama- och andningspedagog. NLP-master.

År 1995 registrerade jag företaget Livselixiret som ”ett på sidan om-projekt” till mitt ordinarie arbete som dramapedagog, lärare och projektledare i gymnasiet. Jag ville dela med mig av mina som jag då tyckte och fortfarande tycker revolutionerande erfarenheter i personlig utveckling genom Frigörande Andning och så småningom också Andningsmedvetande. År 1998 och 2 år framåt blev detta mitt arbete på heltid.

Jag fick ett erbjudande att starta en friskola utifrån mitt egna pedagogiska tänk efter att någon hade läst min uppsats i specialpedagogik, och vips var jag tillbaka i skolans värld. Det blev en intensiv tid med grundskola /gymnasium och jag ”glömde” att andas under 4 år. Gick i väggen, blev forskad på, kom tillbaka med många nya erfarenheter.

Utbildade mig till NLP-Master = Tankens kraft att skapa förändring på en djupare nivå. Åkte till Indien och lärde mig mer om meditation, andning , energiöverföring och framförallt att:

Varje människa kan ur egen kraft skapa de förändringar som behövs för att ta sig till ett gott tillstånd, tro på sin egen förmåga och sina erfarenheter.
- Acim

Jag arbetar med Kommunikation / grupputveckling, NLP, Frigörande Andning och Dramapedagogik. Vid behov lär jag också ut Hathayoga och "antigympa" inom de gruppaktiviteter jag har.
Föredrag jag håller är:
~ Avlappnad, glad och kreativ på jobbet
~ Andningsövningar för ett bättre liv
~ Kvinnors Historia

Jag har en kreativ, humoristisk och personlig ledarstil.


Neurologisk Språklig Programmering (NLP)

NLP är ett verktyg för personlig utveckling som vuxit fram ur traditionell psykoterapi. Istället för att koncentrera sig på diagnos, behandling och analys av beteendestörningar och mentala problem fokuserar dock NLP på att hjälpa klienter att överkomma sina självupplevda svårigheter. Detta görs med respekt och tilltro till klientens kapacitet att identifiera sina problem och skapa lösningar och nya målsättningar.

Målar himmelNLP hämtar från och delar mycket med kognitiv psykologi men har genom åren fortsatt att utvecklas, renodlas och applicera sina unika koncept, modeller och tekniker. Metoderna NLP erbjuder fungerar utmärkt för utveckling inom företagskommunikation, ledarskapsträning, sport, försäljning, etc.

Neuro-linguistic programming skapades på 70-talet av Richard Bandler och John Grinder. Modellen baserades på en utvärdering av tre framgångsrika psykoterapeuter: Fritz Perls (gestaltterapi), Virgina Satir (familjeterapi) och Milton H. Erickson (klinisk hypnos). Målet var att klarlägga vad som gjorde dessa yrkesmän så effektiva, något som Bandler & Grinder analyserade på observationsnivå. Ett mål med NLP är att instruera människor att observera, interagera och svara på andra på samma vis som de tre ursprungliga psykoterapeuterna gjorde.

Bandler & Grinder lade märke till tre saker som var avgörande för att bli en bra kommunikatör. Det första är att veta vilket resultat du vill ha. Det andra är att du behöver vara flexibel i ditt beteende. Det tredje är att vara tillräckligt uppmärksam eller erfaren för att lägga märke till när du får de resultat du eftersöker.

Centrala begrepp inom NLP:

  • Bakom varje beteende ligger en positiv avsikt.
  • En person är inte dess beteende.
  • Det finns inte misslyckande, bara feedback.
  • Ingen kan välja att inte kommunicera.
  • Att välja är bättre än att inte välja.
  • Fler beskrivningar är bättre än en.
  • Möt människor i deras syn på världen.
  • Varje människa har inom sig alla resurser de behöver för att lyckas.

Litteratur
~ Bandler, Richard. Magic in Action. US/UK: Cloth. Meta Publications (1984).
~ Bandler, Richard.Conversations. Mysterious Publications (2005).
~ Bandler, Richard & Grinder, John. Frogs into princes. Real People Pr. (1981).
~ Bandler, Richard. Reframing. US: Real People P. (1983).
~ Blanchard, Ken. Leading att a higher level. Financial Times Prentice Hall (2006).
~ Charvet, Shelle Rose. Words That Change Minds. US: Kendall/Hunt Publishing Co. (1997).
~ Deering, Anne, et.al. Alpha Leadership. Sverige: Cloth (2002).
~ Gladwell, Malcom. Blink. Sverige: Aol Time Warner US.(2005).
~ Molden, David. NLP Business Masterclass. Financial Times Prentice Hall (2007).
~ O'Connor, Joseph. NLP Workbook. USA: Thorsons (2001).
~ Tad, James & Woodsmall, Wyatt. Time Line Therapy and the Basis of Personality. Meta Pub. (1988).
~ Williams, Mike. Mastering Leadership. UK: Thorogood (2006).Gravid kvinna Frigörande andning

Nästan alla människor undertrycker en mängd känslomässiga, fysiska och mentala spänningar. De samlade påfrestningarna underhålls av en återhållsam andning, och kan vara orsak till många tillstånd av fysisk och mental sjukdom. Frigörande andning är en metod att avgifta kroppens system och lösa upp alla spänningar. Med frigörande andning kan man förbättra sin hälsa, mentala klarhet och sitt känslomässiga välbefinnande.

Frigörande andning är sprunget ur arbetet från Leonard Orr, och användningen av det som terapeutiskt instrument startade 1974 och har vidareutvecklats sedan dess. Metoden kan praktiseras som terapisessioner och läras ut till klienten under en serie möten.

Den huvudsakliga andningstekniken är en ihållande andning där praktiseraren inte pausar mellan ut- och inandning. Detta ökar syrenivån i kroppen och vitaliserar den. En session kan ses som en cykel som börjar med ett uppvaknande, kroppen minns. Så kommer upplevelsen man tidigare förträngt och det är andningen som tar dig igenom och frigör från blockeringen. Cykeln avslutas med försoning och integrering, och en djup stillhet infinner sig.

Frigörande andning passar för dig som vill bota din ångest, minska din stress eller bearbeta tidigare trauman, men också för dig som vill vidga ditt medvetande och nå en högre nivå av avslappning för en behagligare tillvaro. Såväl mentala som fysiska funktionshinder kan komma att förbättras med frigörande andning.

Litteratur
~ Dowling, Catherine. Rebirthing and breathwork. London: Judy Piatkus (Publishers) Limited, (2000).
~ Hendricks, Gay. Andningsövningar för ett bättre liv. Svenska Dagbladets Förlags AB (1996).
~ Hendricks, Gay. Conscious Breathing. New York: Bantam Books (1997).
~ Hicks, Karen M. & Kent, Howard. Breathe Better, Feel Better. London: Apple Press (1997).
~ Lewis, Denis. The Tao of Natural Breathing. San Francisco, CA: Mountain Wind Publishing (1997).
~ Minett, Gunnel. Andningen som helande kraft. Orsa: Energica Förlag (1994).
~ Minett, Gunnel. Livets källa - om andningens kraft och förmåga att läka. Orsa: Energica Förlag (2003).
~ Minett, Gunnel. The Spirit of Breathwork (2001).
~ Ray, Sondra. Celebration of Breath or How to survive Anything and Heal Your Body, US: Celestial Arts (1984).
~ Sisson, Colin P. Konsten att integrera sin andning. Live Inspiration Ltd (2001).
~ Sisson, Collin P. Rebirthing Made Easy. Carlifonia: Hayhouse (1987).
~ Taylor, Kylea. The Breathwork Experience. California: Hanford Mead Publishers (1994).
~ Valfridsson, Inga-Lill. Lär dig andas -andningsmetoder för hälsa, personlig utveckling och ökat välbefinnande. Forum (2004).
~ Van Lysebeth, André. Pranayama. UK: Harmony Publishing(2007).
~ Yogi Ramanchara. The Hindu-Yogi Science of Breath. UK Indypublish.Com (2006).