När en grupp människor är medvetna om den gemensamma intentionen i det de gör och har ett fritt flöde i kommunikationen "sätter de berg i rörelse".
Japanskt ordspråk

Avslappnad, glad och kreativ på jobbet

Att vara avslappnad, glad och kreativ är det ultimata tillståndet för att må bra och lyckas med det man förutsatt sig att göra. Det är tanken och attityden till det vi gör som styr vår färd och avgör resultatet.

Föredraget börjar med avslappningsövningar som tar oss till en lugn närvaro. Kicki berättar om stressens för- och nackdelar samt hur vi kan medvetandegöra oss själva om skillnaden och därigenom bryta negativa etablerade mönster.

Kan man vara glad så där på beställning? Ja, när vi får klart för oss hur det går till. Kicki berättar om hur känsla och tanke när varandra och hur du kan styra över det. Inte alltid, men i givna situationer som till exempel på arbetsplatsen.

Att skapa är en av våra starkaste drivkrafter och på så sätt också högst personlig. Den drivs av vår känsla att uppnå tillfredställelse och av processen som ger upplevelsen av, när det är som bäst, total närvaro. Att göra saker tillsammans är en utmaning för många där attityden till varandra avgör hur vi kommunicerar.

Ladda ned pdf med mer information (290 Kb)

Föredraget som innehåller ett antal övningar tar 3,5 timmar.
Utbildningstid görs upp utifrån antal medverkande och behov.
Kostnad: 12.000 kr.
Föredragshållare Christina Boström, tel 0700-37 98 01.

Hand med löv

Andningsövningar för ett bättre liv

Andningen är din kraftkälla. Bli medveten om och utveckla din andning i synkronisitet med rörelse och tanke för att uppnå din fulla kraft och finna din innersta frid.

Ladda ned affisch 1 pdf (169 Kb)

Föredraget innehåller övningar som ger upplevelser och motivation till en fördjupad personlig utveckling.
Kostnad: 8000 kr.
Förfrågningar, tel 0700-37 98 01.

Balans